top of page

Almäna Villkor

Tillämpning och konsumentskydd

För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på här på Re-Cykla.

Behandling av Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

 

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är How Soon Is Now Innovation AB (org. nr 559146-4531 )

 

Re-cyklas kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer.

 

Ändamålet med Re-cyklas behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa för att

 

  1. Kunna fullgöra order på Re-cykla

  2. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp.

 

Re-cykla kommer endast dela med sig av de personuppgifter som krävs till fraktbolag och handlare för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

 

När du som kund väljer och e-posta till Re-cykla så kommer din e-postadress samt

e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

 

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till

tredje land.

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

Ansvarig för behandlingen är How Soon Is Now Innovation AB .

 

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

 

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter fyller du i vårt kontaktformulär och anger ditt ärende.

Priser och Avgifter

De priser som anges på Re-cykla anges inklusive mervärdesskatt (moms). Särskilda avgifter för frakt kan tillkomma beroende på vilket val du som kund gjort i vår kassa.

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Re-cykla rätten

att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig

är Re-cykla inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara.

All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras

återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och handlaren

eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Re-cykla har givit,

kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage.

 

Då cyklarna är begagnade kommer de ej med garanti men de ska givetvis

motsvaradet skick som angivits på produktsidan. Re-cykla förbehåller sig rätten att i

första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp

Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

 

Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp

ska du mejla till info@re-cykla.se

 

Re-cykla står endast för returfrakt vid godkänd reklamation.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Re-cyklas skäliga kontroll, exempelvis

vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Re-cyklas förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder.

 

Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Re-cykla rätt att

häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer
och svensk lag vid en eventuell tvist.


För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Re-Cykla's kundtjänst.

Leverans och retur

Leverans och retur

Vi erbjuder alltid utlämning i butik samt hemleverans av de flesta cyklarna.


Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att

varan inte kan komma till skada under transporten.

För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd

och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta

kvar och manualer ska skickas med.

 

Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller

annat material inte klistras på originalförpackningen.

 

Kontakta alltid info@recykla.se innan retur så att du kan förvissa dig om vad som gäller.

För ej uthämtade paket debiteras en frakt- och administrativ avgift.

Payment Methods

Betalningsmetoder

  • Credit / Debit Cards

  • Klarna

bottom of page